Sjung i popkör med oss centralt i Stockholm under ledning av högskoleutbildade sångpedagoger och körledare! Vi har körer på olika nivåer och sjunger allt från härlig äldre soul till modern pop!