VOCALHOUSE KÖRLEDARE

Vi som jobbar på VocalHouse är Camilla Fritzén, Josefine Bäckrud, Rebecca Häller, Elsa Sundin, Björn Ende, högskoleutbildade sångpedagoger, med stor erfarenhet av att coacha såväl körsångare som solister.
Vi är själva aktiva musiker och sångare med kontaktnät och inblick i Sveriges musikbranch.
Camilla Fritzén, grundare & körledare
Rebecca Häller, körledare, sångpedagog & projektansvarig
Josefine Bäckrud, grundare & körledare
Elsa Sundin, körledare
Björn Ende, körledare